torsdag, juni 23, 2005

they all melt down in summer

No sit eg i det nye husværet vårt. Me er litt forvirra angåande kontrakta, i og med at Magnus, som me har tenkt skal vere kontaktperson og som har snakka med huseigaren, har fått ei anna kontrakt enn den eg fekk nett no då eg kom inn frå regnet. Den eine seier 2725kr pr. person pr. månad, den andre seier 12000kr totalt. Skilnaden er altså på 275kr pr. person pr. månad. Eg vil tru at huseigaren vil påstå at det er den dyraste som gjeld, trass i at me ikkje har høyrd anna enn 3000kr inkl. straum, noko som tilsvarar den billegaste kontrakten, som eg sit med. Men no skulle Magnus ringe han i morgon, så får me sjå. Det er vel ikkje akkurat me som sit med dei beste korta her, reknar eg med.

Elles har eg nett fått vite at eg om få dagar får depositumet frå det gamle husværet inn på konto. 6700kr netto. I og med at depositumet på dette ikkje er på meir enn 3000 (evt. 2725, avhengig av kva som skjer med kontraktane), og at dette ikkje må betalast før i august, ligg eg godt i pluss no. Eller, det gjer eg vel ikkje. Eg skal jo betale leige for juli og august. Men så kjem i alle høve desse kronane godt med.

I morgon reiser eg til Stavanger att. Eg er litt ambivalent, men no er det jo meste ingen her lengre likevel, så det er vel like greit. For øvrig trur eg røykvarslarbatteriet må skiftast her snart. Det pip.
Free Hit Counter
Free Hit Counter