mandag, juni 20, 2005

that's not the way you do it

Eg kjenner for å skrive punktvis, utan at eg heilt veit kvifor. Kanskje er det tida. I alle høve:
1. Eg er ferdig flytta til nytt husvære. Akkurat no bur eg på sett og vis to stader, utan at eg betaler for nokon av dei. Det er litt rart, det der. Eg betalte den gamle (kor eg er no) til femtande juni, og no er eg her mest for å halde Erik med selskap, og for å få vaska ut og slike ting som blei litt forsinka pga. gravferda. Den nye betaler eg frå første juli, men dei som bur der no seier eg kan kome og gå som eg vil, greie som dei er. I tillegg kan eg reise heim til Stavanger når som helst, noko eg og har tenkt å gjere når eg er ferdig med alt her. Gratis mat er aldri å forakte.
2. Gravferda var fin, men slitsam. Det er ein påkjenning å sjå så mange nære menneske vere så prega. Men slik er no gravferder. Ikkje noko ein gler seg til, men likevel noko ein ikkje vil gå glipp av. Eg trur verkeleg det er lenge sidan eg sist var så sliten som då eg kom heim fredag kveld.
3. Sommarferie utan sommarjobb er eigentleg nokså keisamt. Eg har allereie byrja glede meg til semesteret byrjar att i august. Sommaren tenkte eg å bruke på lesing og skriving. Litt Hamsun og litt Pynchon vonar eg at eg kan klare å kome gjennom.
4. Sjå film basert på tekst. Eg nemnde dette for ei stund sidan. Filmen er altså laga med utgangspunkt i ein tekst eg har skrive, og det blei ein ganske så fin film. Eg mistenkjer dei for å vere dyktige folk, utan at eg har møtt nokon av dei. Men finfint resultat.
Free Hit Counter
Free Hit Counter