onsdag, mai 25, 2005

when i set myself on fire

1) Hvor mange bøker eier du?
Kanskje rundt 50? Eg er ikkje sikker. Eg treng i alle fall meir bokhylleplass til neste år.

2) Hvilken bok var den siste du kjøpte?
Tru om det ikkje var Gravity's Rainbow av Thomas Pynchon. Eg kjøpte den samtidig med at eg kjøpte Catch-22 i bursdagspresang til bror min. Etter det kan eg ikkje hugse å ha kjøpt fleire bøker.

3) Hvilken bok var den siste du leste?
Det var Katalognr. 49, og av Thomas Pynchon. Etter det har eg byrja på både Something Happened av Joseph Heller og nemnde Gravity's Rainbow, utan å kome så langt. Så har eg med jamne mellomrom kikka i Formular av Markus Midré.

4) Nevn fem bøker som betyr mye for deg, og som du har lest mer enn tre ganger.
Eg trur ikkje det finst fem bøker eg har lest meir enn tre gonger. Eg har nok med å kome gjennom dei éin gong. Men det første kravet kan eg oppfylle:
- "Catch-22" av Joseph Heller. Måten den er skriven på er gjennomført fantastisk. Den har eit språk og ei form som er eit par hakk over det meste anna eg har lese.
- "Sveve over vatna" av Ragnar Hovland. Eg trur eg kan seie at Hovland er mannen som fekk meg til å ta det siste skrittet over til nynorsk. Også kjenner eg meg veldig igjen i forteljaren.
- "Everything is illuminated" av Jonathan Safran Foer. Det er rart at eg stadig vekk gløymer kor sterk inntrykk denne boka gjorde då eg las den, for halvanna år sidan eller sånn. Det er noko eg ikkje heilt kan sette ord på med denne boka. Den har påvirka heile måten eg ser på litteratur på, trur eg. Eller måten eg skriv på, kanskje. Det hadde vore ein god ting, på sett og vis.
- "Alice in Wonderland" av Lewis Carroll. Verdas beste barnebok. I alle fall som eg har lese. Eg skulle ønske eg hadde så rik fantasi som Carroll.
- "High Fidelity" av Nick Hornby. Heh, denne må meste vere med. Og den har eg faktisk lest minst tre gonger. Den er fin. Kanskje ikkje så mykje meir, men av og til treng eg ting som ikkje er så mykje meir. Eller ikkje så mykje i det heile.

5) Oppfordre fem personer til å fylle ut denne i sin blogg:
Dei som vil.
Free Hit Counter
Free Hit Counter