søndag, januar 23, 2005

no alarms and no surprises

Artig at problemet engasjerer. Eg har visst litt å svare på.

Først og fremst:
Sitatet som Morten viste til i ein kommentar der nede er ganske nøyaktig det eg prøvde å seie. For øvrig, moglegvis er det rart å stole på "ei dame som svarar på spørsmål" og ikkje på matteprofessorar. Men no er det slik at argumentane for at ho har rett overbeviser meg meir enn ein professortittel. Det tykkjer ikkje eg er så rart.

Broremann: Eg trur kanskje du misforstår noko her. Når du har to dører, og det er ei geit bak den eine og ein bil bak den andre, så er sjansen sjølvsagt 50/50 for å velgje bilen. Men det er jo ikkje det spørsmålet går ut på. Det går ut på om sjansen er større for å få bilen viss du skiftar fra den døra som to av tre gonger vil vere ei geit, til døra som to av tre gonger vil vere ein bil. Spørsmålet er jo eigentleg berre forflytta, for det handlar jo om kva det i utgangspunktet er størst sjanse for velgje. Altså:
I to av tre tilfelle velgjer du først ei dør med ei geit bak, fordi det er to av dei og berre ein bil. Når programleiaren opnar ei dør, så endrar ikkje den brøken seg. Enno står du to av tre gonger på ei geit, og enno er den andre døra to av tre gonger ein bil. Er det fattbart?
Og den 4/3-brøken skjønar eg ingenting av. Kvifor skal du leggje saman dei to brøkane i det heile? Det eg seier er jo berre to sider av same sak. 2/3 for at du står på ei geit tilsvarar 2/3 for at den andre er ein bil. Eg trur det var det eg sa.

Det vart sagt at dette er ei forenkling av reikning. Det er godt mogleg, eg kan ikkje nok om matte til å kunne seie noko anna. Men om det faktisk viser seg at det oftare får ein bil ved å skifte dør, så er det vel noko i det, ikkje?
Eg bør kanskje og nemne at eg har forutsatt heile tida at programleiaren veit kor bilen er, og difor alltid opnar ei dør med ei geit bak.

As for New York:
Her er det berre å hive seg på, bror. Det ser ut til at det blir meg og Mari, og du er sjølvsagt velkommen til å vere med. The more the merrier og sånn. Men me må kanskje forte oss for å få plass.
Free Hit Counter
Free Hit Counter